آیا از محصولات، فعالیت شرکت و سرویس دهی و خدمات شرکت راضی هستید ؟
بسیار عالی :
3052 نفر - 16.72%
عالی :
3035 نفر - 16.63%
خوب :
3034 نفر - 16.63%
متوسط :
3036 نفر - 16.64%
ضعیف :
3036 نفر - 16.64%
خیلی ضعیف :
3051 نفر - 16.72%