آیا از محصولات، فعالیت شرکت و سرویس دهی و خدمات شرکت راضی هستید ؟
بسیار عالی :
3046 نفر - 16.71%
عالی :
3034 نفر - 16.64%
خوب :
3034 نفر - 16.64%
متوسط :
3035 نفر - 16.65%
ضعیف :
3035 نفر - 16.65%
خیلی ضعیف :
3039 نفر - 16.67%