کارت طلایی:
برای خرید کسانی که بالای ۱۸میلیون خرید می کنند یک کارت طلایی با کد سریال ثبت شده صادر می شود
همراه صدور فاکتور
مدت اعتبار یک سال
ارسال جوایز ۴۸ساعت