کارت نقره ای
برای کسانی که خرید بالای ۸میلیون
همراه صدور فاکتور و ارسال محصول همراه فاکتور
میزان استفاده یک بار
ارسال ۴۸ساعت