ساخت فروشگاه اینترنتی خرید 47
حذف در پنل کاربری [X]
جشنواره98چرو

جشنواره 98چرو :


با شروع سال جدید خورشیدی
بازرگانی چرو جشنواره را راه اندازی کرده است
که در جشنواره بازرگانی چرو
تخفیفات/جوایز/گارانتی /پاداش

تخفیفات به صورت (روزانه .هفتگی وتایم دار )می باشد
1- تخفیفات روزانه :محصولات را برای یک روز به سبد حراجی اضافه میشود .
2-تخفیفات هفتگی: که محصولات را به مدت یک هفته به سبد حراجی اضافه می شود.
3- تخفیفات تایم دار: محصوات را برای تایم مشخصی وقید شده به سبد حراجی اضافه می شود.
در سبد حراجی هر محصولی در سبد حراجی اضافه می شود
جوایز در جشنواره 98چرو:
با خرید در محصولات جشنواره جوایز تعیین شده اعطا می شود

گارانتی در جشنواره98چرو :
گارانتی های چرو
گارانتی نقره ای شامل تمام خدمات برای محصولات
گارانتی طلایی شام خدمات دهی ویژه و تعویض وتامین قطعات
پاداش در جشنواره 98چرو :
برای اعضای و مشتریان فعال /پاداش/در نظر گرفته شده
که این پاداش شامل کدعضویت افتخاری می باشد
با کد عضویت وارد چرخه فروش وسرمایه گذاری در بازرگانی چرو می شود